Kinderen met angst voor honden

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom kinderen angst voor honden hebben: een bijtincident bij zichzelf of iemand in hun omgeving; ouders die angst voor een hond hebben en dit overbrengen op hun kinderen; onbekendheid; …

Het is belangrijk om als coach samen met kind uit te zoeken waar de oorzaak van de angst ligt.  In eerste instantie wordt er dan ook zonder hond gewerkt.  Het contact met de therapiehond zal opgebouwd worden op het tempo van het kind. In het begin zal er met het kind gewerkt worden, maar indien de angst binnen het gezin heerst, zal er op termijn ook met de andere gezinsleden gewerkt worden.

Voordat de therapiehond ingeschakeld wordt, zal op een individuele en kindgerichte manier de lichaamstaal van de hond verklaard worden.  We merken dat wanneer kinderen (en hun ouders) duidelijk inzicht krijgen in het gedrag van een hond, vaak een aantal angsten al sterk verminderd worden (wat betekent dat blaffen, wat moet ik doen als een hond op me afgelopen komt, …).

In eerste instantie zijn dit individuele begeleidingen (per kind/gezin).  In een verdere fase kan er een groepsgebeuren ingelast worden (bv. Een bezoek aan een fokker, school voor blindegeleidehonden,).

Het aantal sessie hierbij is zeer individueel bepaald, afhankelijk van de hulpvraag.

De sessies gaan steeds door op onze eigen locatie in Opgrimbie.  Uitstappen worden steeds vooraf besproken met de ouders en kunnen in kleine groepjes gebeuren.  Afhankelijk van de noden van het kind zal er steeds een gepaste begeleiding aanwezig zijn.

Prijzen per sessie :

  • Intakegesprek : gratis
  • Sessie 1 uur individueel : € 40

 

HOME